Міжнародну науково-практичну конференцію «Система неперервної освіти: європейські реалії та українські перспективи»

13 – 14 жовтня 2011 року у рамках відзначення ювілею Український гуманітарний ліцей за сприяння Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Головного управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації та за участі Київського національного університету імені Тараса Шевченка провів Міжнародну науково-практичну конференцію «Система неперервної освіти: європейські реалії та українські перспективи». Учасниками конференції стали педагоги та освітяни із 18 областей України та АР Крим, які презентували школи, гімназії, ліцеї, що є структурними підрозділами вищих навчальних закладів України, а також партнери ліцею – члени Міжнародного освітянського «Партнер»-клубу, освітяни навчальних закладів зарубіжжя – Російської Федерації, Білорусі, Молдови, Придністров’я, Латвії.

Виклики реформування сучасної освіти в Україні спонукали до переосмислення таких питань:

  • неперервна освіта в умовах глобалізованого світу (європейський досвід);
  • моделі неперервної освіти: варіативність підходів;
  • формальна, неформальна, інформальна освіта в структурі освіти упродовж життя;
  • неперервна освіта в контексті реформування системи вищої освіти;
  • проектування, зміст, технології в системі неперервної освіти.

Плідними і продуктивними виявилися дні роботи конференції. Змістовними і актуальними стали доповіді науковців на пленарному засіданні у стінах Київського національного університету імені Тараса Шевченка:

• «Неперервна освіта в контексті реформування системи вищої освіти» Володимира Анатолійовича Бугрова, проректора з науково-педагогічної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидата філософських наук, доцента;

• «Неперервна освіта в умовах глобалізованого світу: європейський досвід» Віктора Дмитровича Базилевича, декана економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора економічних наук, професора, члена-кореспондента НАН України, Заслуженого діяча науки і техніки України;

• «Українська освіта в умовах глобалізації» Максима Віталійовича Стріхи, завідувача кафедри перекладу Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, провідного наукового співробітника Інституту фізики напівпровідників НАН України, доктора фізико-математичних наук, професора, дійсного члена АН ВШ України;

• «Моделі неперервної освіти: варіативність підходів» Ганни Стефанівни Сазоненко, директора Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидата педагогічних наук, народного учителя України

Конференція об’єднала педагогів, науковців, викладачів ВУЗів та представників освітніх організацій. За результатами діяльності Міжнародної науково-практичної конференції було прийнято Резолюцію.