Експериментальне дослідження «Перспективні освітні технології»

Науковий керівник: Сазоненко Ганна Стефанівна, кандидат педагогічних наук, народний учитель України.

Тема педагогічного експерименту: Розробка та впровадження перспективних освітніх технологій». Початок: 1999 р.

Затверджений: Наказ Головного управлінняосвіти №26 від 19.02.1999 р.

Головна ідея педагогічного експерименту: Розробка, дослідження та впровадження інноваційних освітніх технологічних моделей, які дозволяють оптимально виявляти та розвивати творчі обдарування особистості у процесі її активної соціалізації.

Завдання експерименту:

  • створення творчих груп із вивчення освітніх технологій зарубіжних країн та України;
  • розробка моделей освітніх технологій, що зорієнтовані на реалізацію мети експерименту;
  • розробка та впровадження нового змісту освіти, адаптованого до потреб моделювання варіативних освітніх технологій та реалізації мети експерименту;
  • компаративний аналіз освітніх технологій. Типологія;
  • апробація новітніх технологічних моделей, їх корекція;
  • аналіз ефективності технологічних моделей, визначення їх пріоритетності у реалізації мети експерименту;
  • дослідження та узгодження психолого-педагогічних взаємовпливів пріоритетних освітніх технологічних моделей у процесі самореалізації творчої особистості;
  • теоретичне узагальнення та актуалізація досвіду експерименту.

Результат дослідження відображено в науково-методичному посібнику "Перспективні освітні технології" (Г. С. Сазоненко), рекомендований МОН України (лист № 1/11-1367) від 20.06.2000 р.