«Теоретико-методичні умови інноваційного розвитку акмеологічного ліцею»

(Усеукраїнський експеримент, наказ Міністерства освіти і науки України від 04.10.2010 р. № 924 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка»)

Відповідно до наказу МОНмолодьспорту України від 28.05.2012 р. № 54 «Про завершення ІІ (концептуально-діагностичного) етапу дослідно-експериментальної роботи на базі Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка» у ліцеї триває III етап (формувальний) експериментального дослідження «Теоретико-методичні умови інноваційного розвитку акмеологічного ліцею».

Керівником дослідження є Г.С. Сазоненко, кандидат педагогічних наук, директор Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка, народний учитель України; науковим консультантом – О.І. Власова, завідувач кафедри психології розвитку особистості факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Мета дослідження: розробити інваріантну модель акмеологічного навчального закладу, враховуючи досвід Українського гуманітарного ліцею та акмеологічних загальноосвітніх навчальних закладів України і зарубіжжя, апробувати різноваріантні моделі акмеологічних навчальних закладів (шкіл-учасників експерименту), забезпечивши створення умов для здобуття високоякісної освіти, природовідповідного розвитку здібностей і обдарувань учнів із урахуванням теорії множинності інтелектів, збереження здоров’я, формування соціальної та духовної зрілості випускників ліцею, професійної зрілості педагогів; поширити досвід ліцею як акмеологічного навчального закладу шляхом створення на його базі науково-методичного центру Монмолодьспорту України й Академії педагогічних наук України.

Термін проведення експерименту: 2010–2016 рр.

Аналіз результативності дослідження висвітлено в ряді публікацій (), науково-методичних посібниках: Г. С. Сазоненко "Освіта майбутнього", К., "Основи", 2008 р.; "Акмеологія шкільної освіти", К. 2010 р.; Г. С. Сазоненко, В. В. Приступа "Компетентність в системі неперервної освіти: акмеологічна модель", Макарів: "Софія", 2013 та Міжнародному форумі акмеологічних закладів шкільної освіти спільно з КНУ імені Тараса Шевченка, Національним педагогічним університетом імені М. П. Драгоманова "Акмеологія - наука XXI століття: теоретико-практичний аспект", Міжнародній конференції "МГУ - школам" (Москва, 2012 р.).