Експериментальне дослідження «Розробка й упровадження акмеологічної системи ліцею. Вплив структурних компонентів акмеологічної моделі на виховання успішної особистості»

Затверджений: наказ Головного управління освіти і науки м. Києва №158 від 22.05.2007 р.

Науковий керівник: Сазоненко ГаннаСтефанівна, кандидат педагогічних наук, народний учитель України.

Його результатом стало створення ефективної моделі (системи) акмеологічного освітнього закладу, поширення акмеологічних підходів (педагогіки успіху) в навчальних закладах України, розвиток природних здібностей особистості ліцеїстів на основі принципу "самості". Багаторічний досвід експериментальної діяльності знайшов своє відображення в статтях, опублікованих на сторінках педагогічної преси, а також у науково-методичному посібнику: Г.С. Сазоненко «Педагогіка успіху (досвід становлення акмеологічної системи ліцею)», рекомендованому МОН України (лист 1/11-52 від 10.02.2004 р.)